Image
Image

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia

Nincs itt, Feltámadt!

Így szólt az angyali üzenet Krisztus sírjánál. Nincs itt a Júdás(ok) által elárult, a tanítványok által is megtagadott, a hamis vádak alapján elítélt, a meggyötört és a megalázott, a lemeztelenített, a meggyalázott, a tövissel megkoronázott, a saját keresztjét hordozó, a keresztre felfeszített,majd a kereszten kínhalált szenvedett, és még csak nem is a saját sírjába temetett ember, az Isten-ember. Mert akit keresztre feszítettek az ember volt. Akik pedig keresztre feszítették ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk a Teremtés (ősbűn) óta, akik azóta is nap mint nap elkövetjük  ezt a gyalázatot. Keresztre feszítjük a Teremtőnket, no nem feltétlenül szó szerint. Tudjuk ezt mi sokkal egyszerűbben és mégis kegyetlenebbül. Gyakran az Isten lényegét, az Ő szeretetparancsát tagadjuk meg. Azt a szeretetet, amely nélkül mit sem ér életünk. Merthogy szeretet nélkül üresség az egész létünk. Ez az üresség fájdalmasan taszító érzés. Ezt többé-kevésbé minden halandó ember megtapasztalja. Nem tudok elgondolni keservesebbet, mint ennek túlságosan késői megtapasztalását. Amikor nincs már mód a változtatásra. Isten jóságos irgalma azt jelenti, hogy ez a pillanat egészen a halál kapujáig nyitva van minden ember számára.

Az Evangélium úgy szól, hogy a sír üres volt. De mennyire mást jelent Krisztus sírjának üressége. Ebből az üres sírból áradt szét a Világban Isten szeretete. Az üres sír számunkra Isten végtelen szeretetének bizonyítéka. Az üres sír legfontosabb bizonyossága annak, hogy van feltámadás az ember számára is. A halál sötét kapuja mögött van egy csillogó olyan kapu is-az ÉLET KAPUJA-, amelyen keresztül az öröklét birodalmába léphetünk Isten közelségébe, a szeretetének közvetlen megtapasztalására. S hogy ez hogyan történik meg és milyen lesz ott, az a földi lét során mindenki számára titok marad. Isten azonban nem hagyta az embert teljes bizonytalanságban. Ami számunkra (hitünk szempontjából) fontos, azt kinyilatkoztatta a Titkaiból. Az idő eljöttével a Fiú emberré lett (Isten megtestesült), vállalta a halált annak minden kegyetlenségével, a Húsvét áldozatának bemutatásával elfogadta az Atya akaratát. A Húsvét azt jelenti, hogy van életünknek egy különleges értelme, amely sokkal több annál, mint amit jó esetben is néhány évtizedes Földi jólét kínálhat nekünk. Ehelyett Isten az Ő Országát, az örökkévaló teljes országát (ne felejtsük, Isten Országa már részben itt van közöttünk) kínálja fel nekünk. Nem hiába imádkozzuk”Jöjjön el a Te Országod”. Ennek az Országnak szeretnénk a részeseivé lenni. Ezért nagy ünnep (a legnagyobb ünnep, az Ünnepek- ünnepe) a mi számunkra a Húsvét.

Prof. Dr. Gyulai Ákos