Alapításunk

Az egyházközséget, mely addig a görömbölyi parókia filiája volt, a hívek több éven át tartó kérésére, 2001-ben alapították. A hívekben már nagyon rég óta élt a vágy, mert Csordás János bácsi már 1996-ban létrehozta a Szirmai Görög Katolikusokért Alapítványt, mely egy nagy álmot, e közösségnek egy saját templomot hivatott segíteni. 2000-ig Horváth György görömbölyi paróchus vezette az egyházközséget és mindent megtett azért, hogy minél hamarabb saját telket kaphasson. 2000-tõl 2001-ig Grunda János avasi paróchus látta el az egyházközséget, ez alatt felgyorsultak az események és kézzelfogható közelségbe került, hogy a berekkerti részben egy telket kaphassunk az önkormányzattól. Végül 2001. szeptember elsejével Dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi Megyéspüspök megalapította az önálló Miskolc-Szirmai Görög Katolikus Egyházközséget, melynek elsõ paróchusának Obbágy Miklóst nevezte ki. Még ebben az évben megkaptuk a telket a berekkerti részben, ahol templomot, parókiát és közösségi házat szándékozunk építeni. Megkezdõdött a közösség még intenzívebb szervezése és a templom tervezési szakasza, majd a tervek elkészülte után 2006. március 25-én leraktuk a templom alapkövét. 2007 õszétõl az új paróchus Stefán Zoltán lett. Aki konkrétan a templom építésének feladatát kapta. 2008 májusában társadalmi munkával körül kerítettük a templom telket. A tervek átalakítása után 2008 novemberében kezdhettük el a templom építését. 2009. májusában vásároltunk egy paróchiát a leendõ templom közelben, melyet június 24-én szentelt fel Kocsis Fülöp Megyéspüspökünk.

2006. március 25.

Hosszú tervezési folyamat eredménye lett, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Dr. Keresztes Szilárd Püspök atya lerakta templomunk alapkövét, hogy minél hamarabb saját telket kaphasson.

Your image

2008. május 17.

Elsõ nap amikor elkezdjük körülkeríteni a leendõ templomunk telkét és 17-en segédkeznek, majd a következõ szombaton szintén ennyien bizakodva építjük a kerítést.

Your image

2008. június 14.

A munkánknak nem mindenki örül, mert ma hajnalra "jóakarók" sajnos elloptak 130 m drótkerítést. A rendõrség nem talál semmit.

2008. augusztus 31.

Az újonnan kinevezett püspök atyánk, Fülöp püspök atya vecsernyét végez Szirmán. Kb. 130-an vagyunk a római katolikus templomban, utána templom alapkövénél Püspök atyánk javaslatára elhatározzuk, hogy Szent András tiszteletére építjük fel e templomot. A vacsorán Fülöp atya meg is jegyzi: A templomépítést el lehet kezdeni, csak az a kérésem, hogy a szentelésre ne felejtsenek el meghívni!

2008. október 1.

Az Istenszülõ oltalma alatt beadtuk engedélyeztetni a módosított templom tervünket, Wacshler György és Feczkó Artúr építészek munkáját.

2008. november 23.

Az egyházközség képviselõtestület megalakítja az építési bizottságot. Tagjai: Stefán Zoltán (paróchus), Takács István (gondnok), Gajdos József (árufuvarozó), Takács Zoltán (földmérõ), Gedeon Miklós (mûszaki ellenõr) és külsõ segítõnk Vastag Sándor (építész mérnök)

2008. december elején

Elkezdünk mozgolódni: kutat fúrunk, utat építünk törmelékbõl, pótoljuk az ellopott kerítésrészt, kitûzzük az alapot stb.

2008. december 12.

Péntek reggel 9-kor Simon Gyuri bácsi leereszti a rakodógép kanalát, amely belemar a földbe. Elkezdtük! Takács István, Leskó Jenõ, Szarka László és jómagam (Stefán Zoltán) elimádkoztuk a Mennyei Királyt, hogy kérjük a Szentlélek segítségét e nagy munkához. Rakaczki Jánossal kiegészülve a kerítést befejezzük. Stark úrral, a mályi téglagyár tulajdonosával megegyezünk és kedvezményesen megvesszük az összes (!) téglát, ami szükséges a templom építéshez.

2008. december 14.

A vasárnapi Szent Liturgia végén elimádkozzuk elõször a templomban Szent Andráshoz, templomunk védõszentjéhez imádságunkat. "Ima Szent Andráshoz Istennek elsõként meghívott apostola Szent András, aki testvéredet Pétert és a kenyérszaporításkor az ismeretlen fiút Jézushoz vezetted. Vidd kérésünket Isten elé: segítsen bennünket, hogy tiszteletedre templomot építhessünk! Nyisd meg szívünk nagylelkûségét, vezess hozzánk jó szándékú adakozókat! Járj közben érettünk Krisztus Istenünk elõtt, hogy adjon békét és egyetértést fáradozó munkásaidnak! Szent életed és kiváló tetteid vezessenek bennünket, hogy szent templomodba életünk végéig veled együtt a mi Urunk Jézus Krisztusnak szolgáljunk. A Szent András apostol könyörgésére Krisztus Istenünk, teljesítsd a te néped kérését, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl van és téged dicsõítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítõ Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen." Egy hét múlva elkezd esni az esõ, majd nagyon hideg lesz az építkezést szüneteltetjük.

2009. március 27.

Csak most tudjuk folytatni a gépi munkát, de az alap alján megjelent a talajvíz, még várunk kell egy kicsit.

2009. március 30.

Ma sikerült kiásni a gödröt és bekötni a szennyvizet. Illetve Kucsma László (kútfúró) segítségével (aki felajánlott munkáját, Isten fizesse meg!) átfúrni az utat, hogy behelyezzük az ivóvízvezeték védõcsövét, majd a következõ napokban kiöntjük a vízaknát.

2009. április 19.

A vízmûvek ráköti a vizet a hálózatra. Van vizünk! A következõ héten kiássuk az árkot a szennyvíz- és a vízcsõnek a telek közepéig és elveztjük oda a vízet egy aknát öntve.

2009. április 30.

Csütörtök délután a módosított statikai terv szerint Takács Zoli és Takács Tímea kitûzték az alapot, Gajdos Jóska és Takács Pista segítségével.

2009. május 1.

Ez tényleg a munka ünnepe! Az utolsó apróbb (30-40 cm) símitásokat elvégezve kiástuk az alapot. Ott voltak: Takács Pista, Takács Zoli, Gajdos Jóska, Gajdos Attila, Hornyák Imre, Timkó Béla, Szarka László, Rakaczki János, Vaszily Lajos, Vaszily Máté, Czap László, Gajdos Dávid, Gajdos Balázs, Stefán János és én. Matéz János bácsi gondoskodik "védõitalról", majd elhozza Hornyák Irénke néni és Gizike néni által fõzött ebédet. A sört Vasas Balázstól kaptuk. Ekkortól számítom az templom építés igazi kezdését!

2009. május közepén

A vállalkozó is elkezdi a munkát

2009. május 22.

Ma már sikerül beönteni az egész alapot, már csak a 40 cm emelés hiányzik.

2009. május 26.

Kedd délelõtt még jön egy mixer, majd kora délután befejezõdik az alapozás! Az örömünk határtalan: Ma kész a templomunk alapja!Ennek örömére egy babgulyást csinál Gajdos Jóska szomszédja (Cserba Pista), a sört Vasas Balázstól kapjuk. Örülünk, hogy annyi viszontagság után leraktuk a Szent András tiszteltére építendõ templomunk alapját. Istenek hála!

Your image

2009. május 29.

Az altemplom aljzatbetonjának a szerelõbetonját csinálják. Délután kapunk egy nagy zivatart, de utána sikerül befejezni. Most már "nyakkendõben" lehet dolgozni.

2009. június 16.

Takács Zoli kiméri a falak pontos helyét és indul a falazás.

Your image

2009. június 24.

Az utóbbi napokban esik az esõ, ezért nem sokat tudnak dolgozni. Este, Keresztelõ Szent János születésének ünnepén Fülöp Püspök Atya által végzett vecsernye után megszenteli a parókiát és megnézi az építkezést. Húsz évvel ezelõtt, ahol most templomot építünk puszta volt és most "Pusztába kiáltó szó" akar lenni, mint Keresztelõ János.

Your image

2009. július elejére

Elkészülnek az altemplom falai.

2009. július 31.

Tomkó Zoltán vállalkozó csinálja a majd a vasbeton munkákat. Ma el kezdi az altemplom födémének zsaluzását, vasszerelését.

Your image

2009. augusztus 13.

Kész a teljes födém zsaluzása! Négy nap alatt három ember bezsaluzta az egész födémet! Következik a vasszerelés.

2009. augusztus 19. és 21.

A vasszerelés után a villanyszerelõk (Kerékgyártó Zoli és . . .), a szó szoros értelmében reggeltõl estig dolgozva a rettentõ melegben megcsinálják illetve elõkészítik az összes vezeték helyét, odarögzítve a vasakhoz.

2009. augusztus 27.

Jöhet a beton! Ma végre elértünk a födém betonozásig! A rekkenõ hõség miatt, amikor a közepére érnek már köt az eleje és simítani kell. Délutánra kész a födém!

2009. szeptember 21. (hétfõ!)

Délután elkezdjük a szigetelés felhelyezését. Az gondoltuk gyorsan megy, de ez is idõigényes munka. Elhelyezzük a csöveket (szennyvíz, víz) a dréncsõ fölé a kavicságyba. Vagyunk hál' Istennek: Takács Pista és Zoli, Gajdos Jóska és Attila, Galajda Jancsi, Szarka Laci bácsi és jó magam. Majd Rakaczki Jancsi is megérkezik.

2009. szeptember 22. (kedd)

Ma folytatjuk és megérkezik Takács Gergõ is a rakodógéppel, ami újabb nagy segítség. Ma is vagyunk és egész nap dolgozunk: Galajda Jancsi, Takács Pista, Szarka Laci bácsi, Gajdos Jóska és Attila, édesapa és én. Délután még megjön Jenõ bácsi is. Horváth Zoli szorgalmasan hordja a drénkavicsot. Elõl megcsináljuk (már "elérjük" a templom alját) és a jobb oldalon is haladunk. Estére el is fáradunk, de mi lesz holnap? Kimerültem.

2009. szeptember 23. (szerda)

A "Gondviselés napja"! Reggel 8-kor még senki. Jóska szól, hogy 10-re jön a kaviccsal, a villanyszerelõket nem érem el telefonon, Takács Gergõ nem jön és a munkaerõ is fogytán: Szarka Laci bácsi, Galajda Jancsi, Gajdos Attila, Takács Pista és Zoli sem tud jönni. Felhívom Simon Gyuri bácsit, aki éppen ma ráér és eljön a rakodó géppel (és fel is ajánlja az Isten dicsõségére a munkáját!). Megérkeznek a villanyszerelõk (elfelejtette bekapcsolni a telefont) és édesapa, illetve Jenõ bácsi. Édesapa Jenõ bácsival befalazza az eddigi "bejáratot", hogy a szigetelés fel tudjuk tenni. A villanyszerelõk, miután Gyuri bácsi kiássa a gödröt, a megfelelõ helyre teszik a földkábeleket és a szekrényeket. Mi folytatjuk a töltést, megfogyva bár de törve nem: Gajdos Jóska, Jenõ bácsi, Édesapa, Tomorszki Peti és jó magam. Majd amikor Tomorszki Peti, Gyuri bácsi és édesapa is elmegy, beáll Horváth Zoli és megjön Timkó Béla. Mi ez, ha nem Gondviselés! A jobb oldal majdnem végig töltjük és a bal oldallal is jól haladunk (de van még munka!). A következõ héten délutánonként folytatjuk a feltöltést és a szigetelést.

2009. október közepén

Már a négy fõ pillér is áll kb 6,5 méter magasságig.

Your image

2009. október 20.

Elkezdõdik a falazás. Három sort le is raknak. Ez már a látványos része az építkezésnek és nagy örömmel és lelkesedéssel tölt el bennünket.

2009. október 26.

Ma egész nap a zsalut bontják illetve hozzák a következõ munkafázishoz szükséges anyagokat. A kõmûvesek végeznek még a délelõtti órákban, tehát a karzat alatti rész teljesen elkészül és az altemplom ablakainak a pillérjeit is felrakják. Mi is dolgozunk Gajdos Jóska, Tamás és Attila, Timkó Béla a templom bejáratának a feltöltését csinálja. Jenõ bácsi, Viszlóczki Gyuri bácsi és én a törmelékbõl a téglát válogatjuk és pucoljuk. Egy vállalkozó, aki jó pár kocsi földet és törmeléket hozott (Mikulányi), küld egy rakodó gépet, hogy elrendezzük a terepet. Ez nagy segítségünkre van. Estére végzünk is a bejárat feltöltésével és is feljárat elkészül. Közbe Szarka Laci bácsival erõsödünk és végül 6 raklap téglát is sikerül összeszednünk. A nap folyamán többször szóba kerül, hogy ha most itt járna a püspök atya, már nem is ismerné meg a környezetett. Mit ad Isten! Este váratlanul felhív, hogy be szeretne jönni megnézni az építkezést. Nagyon örül, hogy ilyen szépen haladunk.

2009. november 4.

Nem esik az esõ! Még hál' Istennek jó az idõ, bár egy kis fagy volt ma is reggelre. De így be tudják önteni a lépcsõt és a karzatot. Majd folytatódik az ívek vasszerelése.

2009. november 9.

Egész vasárnap és éjszaka is eset. Rengeteg esõ leeset a talaj teljesen átázott, az altemplom is tele van vízzel. Ma is esõre áll, de reggel a karzat mellvédjét beöntik. Majd délután a torony zsaluzatát kezdték építeni, ha nem esne holnap folytatnák.

2009. november 20.

Beöntötték a nagy íveket. A kereszt új helyét is beöntötték Pista, Jóska, Jenõ és Laci bácsi. Az altemplom ablakait is megrendeltük, hogy még a tél elõtt betehessük.

2009. november 24.

A kõmûvesek az oldalfalt felhúzzák a teljes magasságig, már "csak" a koszorú és a tetõ hiányzik.

2009. november 25.

A keresztet felújították Barnóczki Tamás bácsiék és ma be lett állítva az új helyére a templom elé. Dél felé végeznek a vasszereléssel és bebetonozzák a kis íveket és a koszorút a kupolánál. Az ívek alatt az állvány marad az elõírás szerinti 21 napig, így addig nem igazán tudunk mit csinálni.

2009. december.vége felé

Nagyon hideg van, de 2010. januárban és februárban sok hó és hosszú hideg volt.

2010. március 2.

Ma kiderül, hogy Soós József (eddigi kõmûves vállalkozónk) emberei külföldre mentek, ezért nem tudja vállalni tovább a kõmûves munkát. Gyorsan kell keresni egy új vállalkozót: Barnóczki Feri bácsi, akivel megegyeztünk és el is vállalta. Húsvét utáni szerdán fogunk kezdeni.

2010. április 7.

ELKEZDÕDÖTT! Vagy inkább FOLYTATÓDIK! Ma felvonulnak Barnóczki Feri bácsi emberei és hajó illetve a szentély falát elkezdték rakni.

Your image

2010. április 13.

Ma egész nap esik, de a kõmûvesek befejezték amit szeretek volna. Elkészült a falazás az elsõ koszorúig. Holnap akartuk folytatni a feltöltést, de az esõ miatt ezt el kell halasztanunk.

2010. április 26.(hétfõ)

A falazás folytatódik az oldalfalakkal. És végre sikerül a feltöltést is elkezdenünk. Itt van Jenõ és Laci bácsi, Szabó Pisti, Jóska és én. Késõbb megjön Kucsma Krisztián, Csupka Tamás, Takács Pista és a végére Rakaczki Jancsi is.

2010. április 27.(kedd)

Ma minden folytatódik a falak is és a feltöltés is. Itt van Jenõ és Laci bácsi, Szabó Pisti, Jóska, majd Kucsma Krisztián, Csupka Tamás és Takács Pista. Késõbb Timkó Béla, Gajdos Attila, akik felfúrják a szigetelés zárót a szentélynél. A falak már látványosak, már az oldalsó nagy ablakok ívét is rakják. És a szentély is magasodik.

2010. május

Rengeteg esõ, árvíz a közelünkbe, nehezen tudunk dolgozni, de azért lassan haladunk.

2010. június elején

A torony és a szentély feletti ív zsaluzása, vasszerelése és bebetonozása folyik.

2010. június 17.

Ma betonozzák a tornyot és a szünetekben elkezdik a templom hajó felállványozását. Késõ délutánra KÉSZ A TORONY!

2010. július végére

elkészül a kupola falazása és a vasbetonkoszorúk. Illetve a zsaluzat is kész padló terítéssel, amirõl majd lehet a tetõt és a falazást is csinálni.

2010. augusztus 2.

Acélfogadó szelement meg kell csináltatni. Bicsánszky Jancsi két hétre vállalta, így erre várni kell.

2010. augusztus 18.

Ma bebetonozzák Tomkó Zoliék a koszorút. Megjön a faanyag elsõ részlete és elkezdik az ácsmunkát Gulyás Gyuláék! Másnap Kárpáti László megrajzolja templom keresztjét: A méretet próbáljuk kitalálni.

2010. augusztus második fele

Sajnos a nagyobb gerendák nem érkeznek meg, így az ácsok leállnak..

2010. szeptember 17.

Meguntam az ígérgetést és az egyhelyben toporgást. Ma kimettünk Szepsibe és sikerül is megegyeznünk a hatalmas 7 méteres gerendák ügyében, jövõ héten - az ígéret szerint - ez is meglesz.

2010. szeptember 18.

Reggel kapom a szomorú hír: Takács Zoli éjszaka meghalt. Az egyik jobb kezem volt a templomépítés során nagy veszteség ez nemcsak a család, hanem az egyházközség számára is. Mi volt ezzel a Jó Isten terve?

2010. szeptember 23.

Ma hajnalban Jóskával elmentünk Szepsibe és elhoztuk a 7 méteres gerendákat és vagy 8 köbméter deszkát is hoztunk. Itt van minden fa, lehet dolgozni!

2010. októberben

A szekrestyék, a szentély, karzat és a torony ácsmunkái folynak.

Your image

2010. október 26.

Ma felkerül a kereszt a toronyra!

2010. november elején

Becserepelik az elkészült kis tetõket, és a kupola melletti csegelyeket.

2010. november végén

Már elkezdõdik a villanyszerelés is az altemplomban.

2010. december elején

A kupola gerendáinak és a királyfának az elõkészítése folyik. (Elég lassan)

2010. december 14.

Nagyon hideg van, ezért a 120 tonnás daru kicsit késik és kb. 11 óra mire üzemkész állapotba kerül. Felemeli a faanyagot és a tetõszerkezetet, aztán a még nyolc gerendákat. Ma a hideg ellenére sötétedésig munka van. nyomják, mind a heten. A villanyszerelõk is dolgoznak.

2010. december 18.

Ma felkerül a kereszt a kupola tetejére. Ezzel eljutottunk a legmagasabb pontig, egyszóval a csúcsig! A cserepeket is elkezdik felhúzni az állás tejére.

2010. december 22.

Ma elkészül a kupola cserepezése, karácsonyra van tetõ a fejünk felett.

2010. december 24.

Karácsony szent estéjén Átmegyünk a templomunkba és teli torokból, szinte könnyes szemmel énekeljük: "Dicsõség a magasságban Istennek! Békessége a földön az embernek!"

2011. januárban

A tetõk szigetelés és a deszkázása folyik. A tartalékaink szinte kimerültek, de meghirdetjük a templom ablakait és a hívek megveszik. Talán túléljük.

2011. március 4.

A villámhárító teljesen elkészül, ezzel egyenlõre a villanyszerelõk végeztek. Ramács Csaba elhozta a kupola ablakait és be is lettek szerelve. Holnap lenejlonozzuk az ablakokat és hétfõn indulna a vakolás, mert el akarják vinni az állást.

2011. március 5.

Ma elkezdjük a nylonozást: Galajda Jancsi, Szabó Pisti, Csupka Tamás, Jenõ bácsi, Pista és jómagam, kb. 2-re végzünk, de már azzal a tudattal, hogy új püspökünk van: Dr. Orosz Atanáz. Jövõ héten indulhat a vakolás, de mivel hideg van egy kicsit rá kell fûtenünk.

2011. március 19.

Ma befejezik a simitást, így elkészül az egész kupola.

2011. március 21.

Ma már a sekrestyék fröccsölését csinálják. Reggel telefonálnak, hogy megkapjuk az öt milliós gyorssegély (kinn van a fejünk a vízbõl) és még Amerikából is kapunk 1000 dollárt (az elsõ külföldi segítség!). A Jó Istennél nincs jobb a világon! - ahogy Gorcsa atya mondaná.

2011. március 25.

Nagy erõkkel folyik a durvázás a szentélyben és a sekrestyében. Közbe Ramács Csaba meghozza az ablakokat. Ramács Dani és az embereik be is teszik a szentélybe, a sekrestyébe és a karzat feljáróba.

2011. március végére

Elkészül az egész szentély és Hornyák Imre is lemeszeli a kupolát.

2011. április 2.

Hát nem semmi nap volt. Amikor Imre jött, hogy megpucolja az ablakokat és kijavítsa a hibákat, már Tomkó Zoliék javában kalapáltak és bontatták az állást. De még a motor nincs beszerelve. Riasztottam Csabát, majd a villanyszerelõket és végül a motor beszerelése és mûködésbe helyezése után Hornyák Imié az utolsó "szó" vagyis mozzanat, mert a motor mellett is van javítani való. Közben bontották az állást, így versenyt futunk az idõvel. Amikor lebontották az állvány, teljesen kinyílik a tér: szép lett a kupola.

 

Képviselők

Dewey Hall

Stefán Zoltán

parókus

Dewey Hall

Dr. Czap László

világi alelnök

Perry Larson

Takács István

gondnok

Lorenzo Pope

Rakaczki János

kántor

Caleb Phillips

Dr. Gyulai Ákos

Pedro Frank

Dr. Lukács Miklós

Darren Klein

Dr. Lukács Irén

Darren Klein

Gajdos József

Darren Klein

Hornyák Imre

Darren Klein

Csupka Tamás

Darren Klein

Szarka László

Darren Klein

Dr. Szabó István

Darren Klein

Timkó Béla

Darren Klein

Galajda János

Darren Klein

Gajdos Attila